“สวนปลูกแก้วมังกรยามราตรี” ในเขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2020-10-12 16:07:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

นี่คือทัศนียภาพยามราตรีของสวนปลูกแก้วมังกรในเมืองหนานหนิง  เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ทางภาคใต้ของจีน   สวนแห่งนี้มีพื้นที่ปลูกแก้วมังกรรวมประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร โดยมีการติดตั้งโคมไฟ 500,000 ดวง เติมแสงให้ต้นแก้วมังกร เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น   ดังนั้น พอตกค่ำโคมไฟที่ส่องสว่างในสวนได้ประกอบเป็นภาพที่สวยงามมาก ดึงดูดนักท่องเที่ยวพากันมาถ่ายรูป (yim/cai)   

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น