พิมพ์เขียวการพัฒนาของจีน
 การเผยแพร่:2020-10-31 17:14:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 29 ตุลาคม การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมได้เสนอข้อเสนอต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ฉบับที่ 14 โดยระบุว่า จีนจะเริ่มก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนาอย่างมีคุณภาพในระดับสูง พร้อมกับเน้นว่า จีนจะยืนหยัดลงลึกการปฏิรูปในทุกด้านต่อไปและยกระดับการเปิดสู่ภายนอกให้สูงยิ่งขึ้น  ที่ประชุมเสนอให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวว่าด้วยความทันสมัยในขั้นพื้นฐานแห่งสังคมนิยมในปี 2035

ทั้งยังกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 5 ปีข้างหน้า เช่น ให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างมั่นคงบนพื้นฐานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัยมีความคืบหน้าสำคัญ ระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูงปรากฏขึ้นในขั้นพื้นฐาน การสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศมีความคืบหน้า ตลอดจนคุณภาพชีวิตความและเป็นอยู่ของประชาชนมีระดับสูงขึ้น (Tim/Zhou/Hanchu)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น