แผนพัฒนาของจีนสร้างโอกาสใหม่แก่การพัฒนาโลก
 การเผยแพร่:2020-10-31 17:17:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 29 ตุลาคม การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาตรวจสอบและลงมติผ่านแนวทางในการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 รวมถึงกำหนดเป้าหมายระยะยาวในปี 2035 นับเป็นการวางแผนพัฒนาและชี้แนวทางการพัฒนาในอนาคตอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่แก่การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจโลก

แถลงการณ์ของการประชุม ระบุอย่างชัดเจนว่า ต้องเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีคุณภาพในระดับสูง ลงลึกการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน และพึ่งลำแข้งตนเองในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงต้องถือการขยายความต้องการภายในประเทศเป็นจุดสำคัญของยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางยุทธศาสตร์สร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนาที่ถือการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการให้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เป็นการชี้ชัดแนวทางการพัฒนาและภารกิจหลักของจีนในอนาคต จึงมีความหมายอันลึกซึ้งและยาวไกลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและโลก

รูปแบบใหม่แห่งการพัฒนาของจีนไม่ได้เน้นเฉพาะการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หากยังเน้นให้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมซึ่งกันและกัน ประเทศขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศได้ จีนก็ทำได้เช่นกัน หลังวิกฤตการเงินโลกปี 2008 จีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างความสมดุลใหม่ทางเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจนับวันยิ่งพึ่งพาการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ

ตลาดเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดบนโลก จีนมีตลาดขนาดมหาศาลจึงสามารถทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในอย่างแข็งแกร่ง และมีบทบาทช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถทำให้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนซึ่งกันและกัน

การเปิดสู่ภายนอกระดับสูงเป็นเนื้อหาหลักรูปแบบใหม่ในการพัฒนาของจีนในอนาคต แถลงการณ์ของการประชุมครั้งนี้ ระบุถึงแนวทางการเปิดสู่ภายนอกในอนาคตว่า ต้องเปิดสู่ภายนอกโดยมีขอบเขตกว้างยิ่งขึ้น ในปริมณฑลที่มากขึ้น และในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของจีนในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกว้าง

ที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 ยังได้เสนอข้อเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวในปี 2035 ได้แก่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อคนของประชากรในเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นขนานใหญ่ การวิจัยเทคโนโลยีหลักมีความก้าวหน้าที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยต่อคนเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วระดับปานกลาง และภารกิจให้ประชาชนทั่วประเทศมีความมั่งคั่งร่วมกันประสบความสำเร็จมากขึ้น หากสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ตามกำหนดเวลา จีนจะบรรลุความทันสมัยแห่งสังคมนิยมในขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า จีนมีวิสัยทัศน์ยาวไกลในการพัฒนาประเทศ จึงเป็นปัจจัยที่แน่นอนในระยะยาวต่อทั่วโลกและเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อโลก

จีนยืนหยัดอยู่บนด้านที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์มาโดยตลอด พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ยืนหยัดร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตลอดจน ขับเคลื่อนการสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน (tim/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น