ปธน.จีนเน้น ผลักดันการปฏิรูปผสมผสานกับการพัฒนาอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง
 การเผยแพร่:2020-11-03 17:10:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 2 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการปฏิรูปอย่างรอบด้านส่วนกลาง

นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 จีนจะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาใหม่ การปฏิรูปมาถึงจุดสำคัญอีกครั้ง ต้องแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างไม่ลดละ ทำให้การปฏิรูปเชื่อมโยงกับความต้องการด้านการพัฒนา ความหวังของท้องถิ่น และความปรารถนาของประชาชน อีกทั้งผลักดันให้การปฏิรูปผสมผสานกับการพัฒนาอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง

ที่ประชุมเน้นว่า ต้องปรับปรุงระบบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงการศึกษาของเด็กให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยืนหยัดระบบตลาดและการบริหารตามกฎหมาย ด้านตลาดหลักทรัพย์ ต้องเร่งปรับปรุงกลไกและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับการออกจากตลาดหลักทรัพย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแลการออกจากตลาดอย่างเข้มงวด เพิ่มบทลงโทษการละเมิดกฎหมายที่สำคัญและส่งเสริมความร่วมมือด้านการประสานงานการปฏิบัติตามกฎหมายข้ามชาติ ตลอดจนควรทุ่มกำลังในการสร้างระบบการศึกษาและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพรวมถึงมีความสมดุล นอกจากนี้ สำหรับมาตรการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ที่เสนอในการประชุมสมัชชาคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 5 ชุดที่ 19 ควรดำเนินการและปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์ (Tim/Lin/yanzi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น