จีนส่งเสริมความทันสมัยของระบบและความสามารถการปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรม
 การเผยแพร่:2020-11-19 16:45:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ในการประชุมล่าสุดว่าด้วยการบริหารปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมที่ครอบคลุม จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนเน้นว่า ต้องยืนหยัดส่งเสริมความทันสมัยของระบบและความสามารถการบริหารปกครองประเทศภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ยืนหยัดการประสานงานส่งเสริมหลักนิติธรรมภายในประเทศและที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

\

พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญกับการสร้างหลักนิติธรรมมาโดยตลอด ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการผสมผสานการสร้างหลักนิติธรรมเข้ากับเงื่อนไขเฉพาะของจีน นายสี จิ้นผิงชี้ว่า การยืนหยัดการชี้นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักนิติธรรมที่ครอบคลุม และเน้นย้ำว่า ต้องยืนหยัดในการสร้างระบบกฎหมายแบบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน เพื่อที่จะพัฒนาหลักนิติธรรมที่ครอบคลุม จีนจะไม่คัดลอกแบบจำลองและแนวปฏิบัติของประเทศอื่นๆ ไม่เดินตามวิถีของ “รัฐธรรมนูญนิยม” และ "สามอำนาจ" ของประเทศตะวันตก

\

จุดประสงค์ขั้นพื้นฐานของการส่งเสริมหลักนิติธรรมที่ครอบคลุมของจีนคือ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย ในการประชุมเมื่อสองปีก่อน นายสี จิ้นผิงเคยชี้ว่า ตอนนี้ ความปรารถนาของประชาชนในการมีชีวิตที่ดี ได้ขยายเพิ่มเติมไปยังประชาธิปไตย หลักนิติธรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ นายสี จิ้นผิงเน้นว่า สิ่งนี้ควรกลายเป็นจุดโฟกัสและจุดแห่งความพยายามในการบังคับใช้หลักนิติธรรม ในการประชุมว่าด้วยการบริหารปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมที่ครอบคลุมครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงกล่าวย้ำอย่างชัดเจนอีกครั้งว่า ต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังใหม่ของประชาชนอย่างแข็งขัน เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างชัดเจน เพิ่มระดับความรู้สึกการได้รับประโยชน์สุขและความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักนิติธรรมทำให้ประชาชนมีชีวิตและทำงานอย่างสงบสุขน่าพึงพอใจ

\

นายสี จิ้นผิงยังกล่าวว่า ต้องส่งเสริมการออกกฎหมายในด้านสำคัญอย่างแข็งขัน อย่างเช่น ความมั่นคงของชาติ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สาธารณสุข ความปลอดภัยทางชีวภาพ อารยธรรมในระบบนิเวศ การป้องกันความเสี่ยง หลักนิติธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เป็นต้น สร้างความมั่นใจในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ด้วยกฎหมายที่ดีและมีธรรมาภิบาล(Yim/Patt/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น