เริ่มโครงการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ราบสูงชิงไห่–ทิเบต รอบที่ 2
 การเผยแพร่:2021-01-13 17:30:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขตปกครองตนเองทิเบตเผยข้อมูลว่า นับแต่เริ่มต้นโครงการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ต่อที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต รอบที่ 2 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว 88 รายการ โดยได้รับข้อมูลตัวเลขสำคัญในการอนุรักษ์ขั้วโลกที่สามแห่งนี้ด้วย

\

โครงการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ชิงไห่ – ทิเบต รอบที่ 2 เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2017 อย่างรอบด้าน มีนักวิจัยจำนวนมากเดินทางไปสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ สภาพน้ำ ระบบนิเวศและการรทำกิจกรรมของมนุษย์ เป็นต้น (Yim/Lin/Lei)

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น