จีนออกข้อบังคับว่าด้วยการชำระเงินผ่านองค์กรที่มิใช่ธนาคาร
 การเผยแพร่:2021-01-21 17:23:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ธนาคารประชาชนจีนออกข้อบังคับว่าด้วยการชำระเงินผ่านองค์กรที่มิใช่ธนาคาร(ฉบับขอความคิดเห็น) เพื่อกำกับดูแลตลาดบริการการชำระเงินและป้องกันความเสี่ยงในการชำระเงิน ข้อบังคับฉบับขอความคิดเห็นนี้ได้ชี้แจงข้อกำหนดการควบคุมโดยแยกประเภท เสริมการบริหารเงินสำรอง และมาตรการควบคุมต่อต้านการผูกขาดด้านการชำระเงิน

หลายปีมานี้ ตลาดบริการการชำระเงินของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบใหม่ๆ และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตามมา ฉะนั้น ธนาคารประชาชนจีนจึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างข้อบังคับฯฉบับนี้เพื่อป้องกันการเก็งกำไรและเกิดช่องว่างในการควบคุมบริหาร ซึ่งข้อบังคับฉบับนี้ได้แบ่งการชำระเงินเป็น 2 ประเภท คือ การดำเนินการบัญชีออมทรัพย์กับการประมวลผลธุรกรรมการชำระเงิน โดยมีการชี้แจงข้อบังคับการบริหารจัดการ

ที่น่าสนใจคือ ข้อบังคับดังกล่าวได้เน้นมาตรการต้านการผูกขาด ชี้แจงมาตรฐานยืนยันขอบเขตการตลาดและฐานะการแบ่งสัดส่วนตลาด เพื่อรักษาระเบียบการแข่งขันในตลาดให้มีความเที่ยงธรรม (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น