ปธน.จีนส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมตุลาการโลกด้านสิ่งแวดล้อม
 การเผยแพร่:2021-05-28 11:02:56   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

26 พ.ค. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมตุลาการโลกด้านสิ่งแวดล้อม( World Judicial Conference on Environment )

\

โดยในสารระบุว่าโลกใบนี้เป็นบ้านของพวกเรา ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต้องทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างบ้านที่สวยงามโดยมีความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ  จีนยึดมั่นในแนวคิดใหม่ด้านการพัฒนาที่เน้นนวัตกรรม การประสานงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดกว้าง และแบ่งปัน พร้อมเสริมสร้างงานด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง มีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยาระดับโลกอย่างเข้มแข็ง จีนยังคงปฏิรูปด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สั่งสมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านกฏหมายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา จีนยินดีที่จะร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ส่งเสริมการคุ้มครองระบบนิเวศทั่วโลก

\

26 พ.ค. การประชุมตุลาการโลกด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยุนนาน ภายใต้หัวข้อ  “สร้างบทบาทของกฏหมายเพื่อส่งเสริมอารยธรรมในระบบนิเวศ สร้างชุมชนแห่งชีวิตบนโลก ” จัดโดย ศาลประชาชนสูงสุดของจีนและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Environment Programme หรือ UNEP) (Bo/Patt/Zhouxu)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น