จีนทำการทดลองการเชื่อมต่อดาวเทียมบรอดแบนด์วงโคจรต่ำกับเครือข่าย5G เป็นครั้งแรก
 การเผยแพร่:2021-07-26 17:59:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 25 กรกฎาคม การทดลองการเชื่อมต่อดาวเทียมบรอดแบนด์วงโครจรต่ำกับเครือข่าย 5G ครั้งแรกของจีนได้สำเสร็จลุล่วงที่กรุงปักกิ่งและเมืองจิหนานของมณฑลซานตง การทดลองครั้งนี้ใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำสร้างเครือข่ายหลักของเครือข่าย   5G ระหว่างกรุงปักกิ่งและเมืองจิหนาน โดยได้แทนที่ใยแก้วบนพื้นดินที่ต้องวางไว้ล่วงหน้า ได้เชื่อมต่อดาวเทียมบรอดแบนด์วงโครจรต่ำกับเครือข่าย5G เข้าไว้ด้วยกัน

การทดลองครั้งนี้ได้จำลองสิ่งของอันตรายในโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองจิหนานรั่วไหล เจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่งจัดการอุบัติเหตุจากระยะไกล ใช้ดาวเทียมบรอดแบนด์วงโครจรต่ำเชื่อมต่อกับปักกิ่งด้วยเครือข่าย 5G ในสถานที่เกิดเหตุเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ในปักกิ่งสามารถสังเกตสภาพแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ควบคุมรถไร้คนขับในจิหนานเข้าใกล้เป้าหมายอันตราย และควบคุมแขนกลจัดการสิ่งของอันตรายให้เรียบร้อย

Bo/LR/Cai


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น