รองนายกฯ ‘หัน เจิ้ง’ เปิดป้ายองค์กรบริหารเขตความร่วมมือเชิงลึกระหว่างเหิงฉิน-กว่างตง-มาเก๊า
 การเผยแพร่:2021-09-18 17:09:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 17 กันยายน ที่เมืองจูไห่ มณฑลกว่างตง มีพิธีเปิดป้ายองค์กรบริหารเขตความร่วมมือเชิงลึกระหว่างเกาะเหิงฉิน เมืองจูไห่-มณฑลกว่างตง-เขตบริหารพิเศษมาเก๊า นายหัน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีจีน กรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวและกล่าวสุนทรพจน์โดยระบุว่า เขตความร่วมมือเชิงลึกระหว่างเหิงฉิน-กว่างตง-มาเก๊าเป็นข้อสรุปสำคัญที่นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน วางแผน จัดวาง และผลักดันด้วยตนเอง เลขาธิการใหญ่สีเคยเดินทางไปตรวจเยี่ยมเกาะเหิงฉินมาแล้วหลายครั้งเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูปและพัฒนาบนเกาะ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบนเกาะเหิงฉินเป็นอย่างยิ่ง ด้วยความพยายามร่วมกันของมณฑลกว่างตงและเขตบริการพิเศษมาเก๊าตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เกาะเหิงฉินพัฒนาจากเกาะบริเวณชายแดนมาเป็นแนวหน้าของการเปิดประเทศและมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หลังพิธีเปิดป้ายดังกล่าว รองนายกฯ หัน เจิ้งได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนซินเจียฝั่งเหิงฉิน-มาเก๊า ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่รวบรวมการพัฒนาที่อยู่อาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล และการบริการเขตชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีวิสาหกิจมาเก๊าลงทุนก่อสร้าง (Tim/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น