ประชุม COP15 ร่วมไขความลับ “เมืองค้าไม้ดอกแห่งเอเชีย” ผ่านเลนส์กล้อง
 การเผยแพร่:2021-10-13 16:07:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 11 ตุลาคม ที่เมืองคุนหมิง มณฑลหยุนหนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้เริ่มเปิดประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 15 (COP15)

เมืองคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งวสันตฤดู” เลื่องชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดอกไม้สดนานาพันธุ์ โดยช่วงทศวรรษ 1980 ชาวบ้านตำบลโต่วหนาน เมืองคุนหมิง เริ่มปลูกต้นแกลดิโอลัส (gladiolus) พืชไม้ดอกต้นแรก เวลาผ่านไปกว่า 30 ปี ตำบลเล็กๆ แห่งนี้ได้ขยับขึ้นเป็นตลาดดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย

“เมืองไม้ดอกแห่งเอเชีย” หน้าตาเป็นอย่างไร? ทำการค้าขายดอกไม้สดนับหมื่นนับแสนด้วยวิธีใด? ร่วมไขความลับผ่านเลนส์กล้องไปพร้อมกัน!

\

△ ตลาดไม้ดอกตำบลโต่วหนาน ช่วงกลางวันจะทำการค้าขายกับนักท่องเที่ยวลูกค้ารายย่อยทั่วไป กลางคืนจะเป็นการค้าขายกับลูกค้าผู้จัดซื้อรายใหญ่

\

ตลาดค้าไม้ดอกระดับโลก “ฮวาฮวา (ไม้ดอก)” ที่ตำบลโต่วหนาน แต่เดิมเป็นตลาดค้าผัก ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร ในอดีต ที่นี่จะทำการขายดอกไม้สดแบบหน้าต่อหน้าเท่านั้น ทว่าปัจจุบันได้เพิ่มรูปแบบใหม่ เช่น การประมูลขายทางออนไลน์ และการเปิดไลฟ์ขายของ เป็นต้น ถือเป็นช่องทางใหม่เพิ่มการจำหน่ายดอกไม้สดให้กับท้องถิ่น

\

ที่ตลาดไม้ดอกตำบลโต่วหนาน ช่วงกลางวันจะมีลูกค้ารายย่อย เช่น นักท่องเที่ยวมาเดินเลือกซื้อ ส่วนกลางคืนจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นตัวแทนบริษัทจัดซื้อทั้งหลาย ซึ่งเป็นช่วงที่คึกคักที่สุดของวัน โดยตลาดกลางคืนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 20.45 น. ดอกไม้สดขายเป็นกิโล วางกองกันเหมือนขายผัก ตัวแทนบริษัทจัดซื้อจะใช้ไฟฉายส่องตรวจความสดของดอก ดูว่ามีโรคและแมลงกัดกินหรือไม่ มองตรวจไปพลางต่อราคาไปพลาง ก่อนจะตกลงว่าจะสั่งซื้อหรือไม่

\

ปีหลังๆ นี้ การประมูลขายไม้ดอกเริ่มปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปมากขึ้น ที่ศูนย์ประมูลไม้ดอกระหว่างประเทศเมืองคุนหมิง (KIFA) ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลโต่วหนาน มีการประมูลไม้ดอกช่วง “เวลาทอง” ด้วย

\

ที่บริเวณลานประมูลของ KIFA บรรดาผู้จัดซื้อจะจับจ้องนาฬิกาเรือนใหญ่ เพื่อเริ่ม “การประมูลแบบลดราคา” ซึ่งจะตั้งราคาประมูลที่สูงกว่าราคาปกติไว้ก่อน แล้วราคาจะลดลงเรื่อยๆ โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้กดนาฬิกาหยุด

ปัจจุบัน ศูนย์ประมูลไม้ดอกระหว่างประเทศเมืองคุนหมิง (KIFA) ค้าดอกไม้สด 3-3.5 ล้านก้านต่อวัน สถิติสูงสุดอยู่ที่ 8 ล้านก้านต่อวัน ถือเป็นตลาดค้าประมูลไม้ดอกที่มียอดการค้ามากที่สุดของเอเชีย

(YIM/LING/SUN)

ลิขสิทธิ์เป็นของ China Face


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น