นาย Kyaw Soe Thein กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าประจำนครหนานหนิง แสดงความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับความสำเร็จด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2021-11-28 17:16:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBR

\

เมื่อไม่กี่วันก่อน นาย Kyaw Soe Thein กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าประจำนครหนานหนิง ได้รับการสัมภาษณ์พิเศษกับนักข่าวจากเสียงแห่งอ่าวเป่ยปู้เขตกว่างซีในนครหนานหนิง นาย Kyaw Soe Thein แสดงความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขตกว่างซีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และหวังว่าเขตกว่างซีจะกลายเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์และเป็นประตูที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างพม่ากับจีน

ก่อนอื่น นาย Kyaw Soe Thein ได้แสดงความยินดีกับเขตกว่างซีสำหรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เขากล่าวว่าหลังจากทำงานหนักมาแปดปี จีนประกาศอย่างจริงจังในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564 ว่าผู้ยากจนในชนบทเกือบ 100ล้านคนได้พ้นจากความยากจน และ 54อำเภอที่ยากจนในเขตกว่างซีก็ได้หลุดพ้นจากภาวะยากจนทั้งหมด 

นาย Kyaw Soe Thein กล่าวว่า ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เขตกว่างซีได้ลงทุนเงินมหาศาลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจ้างงาน การศึกษา สาธารณสุข ถนนในชนบท และการอพยพย้ายถิ่นผู้ยากจนในพื้นที่ภูเขาที่ห่างไกลและยากจน ด้วยความพยายามดังกล่าว อำเภอที่ยากจนในเขตกว่างซีได้หลุดพ้นจากภาวะยากจนทั้งหมดภายในสิ้นปี 2563เขตกว่างซีได้รับชัยชนะอย่างรอบด้านในการต่อสู้กับความยากจน นอกจากนี้ เขตกว่างซียังมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงระดับการบริการ ระดับการขนส่ง และเสริมสร้างการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

เขตกว่างซีเป็นมณฑลเดียวของจีนที่มีทำเลที่ตั้งติดกับประเทศอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล และเป็นทางออกสู่ทะเลและประตูทางบกสำคัญของช่องทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก นาย Kyaw Soe Thein กล่าวว่า เขตกว่างซีสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือ 264แห่งใน 96ประเทศทั่วโลกผ่านช่องทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเขตกว่างซีและกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้นเรื่อย ๆ  

เขาพูดว่า ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้เขตกว่างซีได้เปิดขบวนรถไฟขนส่งผสมทางทะเลและทางรถไฟและขบวนรถไฟระหว่างประเทศ ไม่เพียงแต่สินค้าจะถูกส่งไปยังประเทศจีนโดยการขนส่งทางรถไฟเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนและยุโรปอีกด้วย นอกจากนี้ เขตกว่างซียังได้เปิดเส้นทางการบินขนส่งสินค้าโดยตรงไปยังสิงคโปร์  ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศอาเซียนอื่น ๆ ซึ่งทำให้การขนส่งระหว่างเขตกว่างซีกับอาเซียนมีความสะดวกมากขึ้น

นับตั้งแต่ปีที่แล้ว แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิต แต่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับพม่ายังคงได้รับความนิยมในระดับสูงเสมอมา นาย Kyaw Soe Theinกล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสหภาพพม่าประจำนครหนานหนิงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างพม่ากับจีน และหวังว่าเขตกว่างซีจะกลายเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์และเป็นประตูที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างพม่ากับจีน 

นาย Kyaw Soe Thein กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่พม่าประจำนครหนานหนิงมีการเชิญชวนนักธุรกิจและผู้ประกอบการชาวพม่าเข้าร่วมนิทรรศการสินค้าโภคภัณฑ์และการงานส่งเสริมการค้าที่จัดขึ้นในประเทศจีนทุกปี และตั้งแต่ต้นปี 2563แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิต ผู้แสดงสินค้าในพม่ายังไม่สามารถมาร่วมงานด้วยตนเองได้ แต่สถานกงสุลใหญ่พม่าประจำหนานหนิงก็ได้เข้าร่วมนิทรรศการในฐานะตัวแทน หวังว่าเขตกว่างซีจะกลายเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์และเป็นประตูที่สำคัญสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างพม่ากับจีน และสถานกงสุลใหญฯ เองก็กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น