ปักกิ่งขอขึ้นทะเบียน“พื้นที่แนวเส้นแบ่งครึ่ง”เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เดินหน้าคุ้มครอง-ฟื้นฟูเขตกรุงเก่า
 การเผยแพร่:2021-11-29 16:07:38   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมกรุงปักกิ่งเผยแพร่ “แผนพัฒนาภารกิจมรดกทางวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช่วงแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของกรุงปักกิ่ง” โดยระบุว่า ภายในปี 2025 การขอขึ้นทะเบียน “พื้นที่แนวเส้นแบ่งครึ่งกรุงปักกิ่ง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะประสบความคืบหน้าสำคัญ ในช่วงแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 กรุงปักกิ่งจะใช้โอกาสการขอขึ้นทะเบียน “พื้นที่แนวเส้นแบ่งครึ่งกรุงปักกิ่ง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้เดินหน้าโครงการจัดสรรและจัดระเบียบมรดกทางวัฒนธรรมและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงโครงการคุ้มครองและฟื้นฟูเขตกรุงเก่าในภาพรวม

แผนฯ ดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่า ช่วงแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 กรุงปักกิ่งจะศึกษาคุณค่ามรดกหลักในพื้นที่เขตกรุงเก่า เดินหน้าโครงการจัดสรรและจัดระเบียบมรดกทางวัฒนธรรมและพื้นที่โดยรอบ ให้สถาปัตยกรรมสมัยก่อนกลับคืนสู่สภาพเดิมและมีการเปิดรับชมมากขึ้น

รายงานข่าวระบุว่า กรุงปักกิ่งกำลังปรับตกแต่งพลับพลา “เจิ้งหยางเหมิน” และ “เจี้ยนโหลว” รวมถึงพื้นที่โดยรอบโดยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมในโบราณกาล (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น