บทวิเคราะห์ - “5ข้อเสนอ” เสริมความร่วมมือจีน-เอเชียกลางเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
 การเผยแพร่:2022-01-27 17:14:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

เมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเป็นประธานจัดการประชุมสุดยอดเนื่องในโอกาส 30 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-5 ประเทศเอเชียกลางผ่านระบบทางไกล โดยชู 5 ข้อเสนอขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายอย่างรอบด้าน และเป็นที่เห็นด้วยของผู้นำ 5 ประเทศเอเชียกลาง นับเป็นผลสำเร็จอันสำคัญที่สุดของการประชุมครั้งนี้ ในที่ประชุม สองฝ่ายร่วมกันประกาศสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-เอเชียกลาง เปิดฉากยุคสมัยใหม่แห่งความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ทางด้านการขยายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ฝ่ายจีนประกาศในที่ประชุมว่า ยินดีที่จะเปิดตลาดใหญ่ของจีนกับประเทศเอเชียกลาง มุ่งบรรลุซึ่งยอดการค้าระหว่างสองฝ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2030 เร่งดำเนินโครงการรถไฟจีน-คีร์กีซสถาน–อุซเบกิสถาน และโครงการระเบียงการคมนาคมจีน-เอเชียกลาง เป็นต้น มาตรการเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างจีน-เอเชียกลาง ย่อมจะช่วยสงเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนจีน- 5ประเทศเอเชียกลาง และส่งเสริมพื้นฐานแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงยิ่งขึ้น

“พวกเราอยู่ติดกับจีน ตลาดอันใหญ่หลวงของจีนเปรียบเสมือนทะเลกว้างใหญ่ของเรา” นี่เป็นเสียงของเพื่อนเอเชียกลางที่มีความจริงใจ อีก 30 ปี ข้างหน้าหรือนานกว่านี้ 5 ข้อเสนอของจีนจะบุกเบิก “ทะเล”อันกว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นต่อความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของจีน-ประเทศเอเชียกลาง จะสร้างความผาสุกให้กับประชนของแต่ละฝ่ายมากยิ่งขึ้น (Yim/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น