เสฉวนฟื้นฟูระบบนิเวศใน อุทยานแห่งชาติแพนด้ายักษ์
 การเผยแพร่:2022-05-12 17:31:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

\

เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ประเทศจีนได้จัดตั้งอุทยานแพนด้ายักษ์แห่งชาติจีนขึ้นมา มีเนื้อที่คาบเกี่ยวทั้งมณฑลเสฉวน ส่านซี และกานซู่ รวมสามมณฑล ในจำนวนนี้ อุทยานมีเนื้อที่อยู่ในเขตมณฑลเสฉวนมากถึง 87.7% โดยมีแพนด้ายักษ์ในธรรมชาติทั้งหมด 1,227 ตัว

มณฑลเสฉวน ยังได้เปลี่ยนจากการเน้นการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ มาเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา ทำให้ค้นพบร่องรอยของสัตว์ป่าอื่น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเช่นกวางทัฟท์ ละมั่ง แพะภูเขา

\

อุทยานในเขตพื้นที่มณฑลเสฉวน ได้ลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแพนด้ายักษ์อย่างเต็มที่แล้ว ขณะเดียวกันก็ยังเสริมการใช้เทคโนโลยี ด้วยการติดตั้งกล้องอินฟาเรดมากกว่า 1,500 ตัว

โดยในปี 2021 ได้ส่งกลับข้อมูลที่ใช้งานได้มากกว่า 1 ล้านภาพ ซึ่งได้ถ่ายภาพแพนด้ายักษ์ในป่าได้มากกว่า 300 ตัวและภาพร่องรอยกิจกรรมของสัตว์ป่าหายากอีกจำนวนมาก

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น