อลังการ!! โครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ สายกลางระยะแรก รวม 50,0000 ล้าน ลบ.ม. เท่าน้ำแม่น้ำเหลืองไหลสู่ทะเลหนึ่งปี
 การเผยแพร่:2022-08-04 16:06:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ปัจจุบัน โครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ สายกลาง ระยะแรก ของจีนได้ผันน้ำเป็นปริมาณมากถึง 50,0000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเทียบได้กับปริมาณน้ำของแม่น้ำเหลืองที่ไหลสู่ทะเลในหนึ่งปีเลยทีเดียว 

โครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ สายกลาง ระยะแรกของจีนจะผันน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำตานเจียงโข่ว ซึ่งตั้งอยู่ที่พรมแดนระหว่างมณฑลหูเป่ยและมณฑลเหอหนาน จากนั้นจึงขึ้นเหนือไปยังมณฑลเหอหนาน เหอเป่ย กรุงปักกิ่งและนครเทียนจิน โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 1,432 กิโลเมตร

ตั้งแต่เริ่มใช้งานในเดือนธันวาคมปี 2014 ก็ได้ผันน้ำไปยัง 200 กว่าอำเภอ เมืองและเขตที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางโครงการ ซึ่งมีประชากรจำนวน 85 ล้านคนได้รับประโยชน์ด้วย

โดยอัตราการมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันได้เพิ่มจากต่ำสุดไม่ถึง 75% ขึ้นเป็นมากกว่า 95% และสามารถประกันการจ่ายน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมได้มากกว่า 90%

ในขณะเดียวกัน น้ำสำหรับการเกษตรซึ่งเมื่อก่อนเคยถูกนำไปใช้ในด้านอื่นนั้น ก็ถูกคืนให้กับการเกษตร ซึ่งได้ยกระดับศักยภาพในการต่อต้านภัยแล้งให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วย


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น