จีนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณและต้นไม้หายาก สร้างบรรยากาศที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์
 การเผยแพร่:2022-09-30 15:49:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

จีนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณและต้นไม้หายาก  สร้างบรรยากาศที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์

ต้นไม้โบราณและต้นไม้หายากเป็นสมบัติล้ำค่าของทรัพยากรป่าไม้ของจีน เป็นมรดกที่มีชีวิต ซึ่งมีคุณค่าสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ  ภูมิประเทศ และเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พิธีเปิดงานส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณและต้นไม้หายาก ปี 2022 จัดขึ้นที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกรุงปักกิ่ง

ผลจากการสำรวจต้นไม้โบราณและต้นไม้หายากแห่งชาติครั้งที่ 2 แสดงว่า ปัจจุบันจีนมีต้นไม้โบราณและต้นไม้หายากทั้งหมด 5,081,9000 ต้น

ในช่วงจัดงานส่งเสริมดังกล่าว  จีนจะจัดกิจกรรมในทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณและต้นไม้หายาก เพิ่มจิตสำนึกในการร่วมกันปกป้องรักษาต้นไม้โบราณและต้นไม้หายากของประชาชนในสังคม (Yim/Lei/Zhouxu)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น