นักท่องเที่ยวจีนสร้างความมั่นใจแก่ธุรกิจการท่องเที่ยวเคนยา
 การเผยแพร่:2023-02-14 10:38:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

หลังจากจีนฟื้นฟูการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์จีนที่ไปท่องเที่ยวเคนยากลุ่มแรกเดินทางถึงกรุงไนโรบีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ บุคคลแวดวงต่างๆของเคนยาจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่ท่าอากาศยานท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่องค์กรท่องเที่ยวเคนยากล่าวว่า การที่คณะท่องเที่ยวจีนมาถึงเคนยา เป็นสัญลักษณ์ที่เคนยาฟื้นฟูการเชื่อมต่อกับตลาดแหล่งนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ในอนาคต เคนยาจะเสริมการติดต่อสัมพันธ์และความร่วมมือกับจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง เคนยาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ประเทศอื่น การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจกระดูกสันหลังของเคนยา ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เคนยารองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณปีละ 2 ล้านคน ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด นักท่องเที่ยวต่างชาติลดน้อยลงเหลือไม่ถึง 9 แสนคน ดังนั้น พร้อมไปกับการฟื้นคืนมาของนักท่องเที่ยวจีน ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของเคนยาได้เพิ่มความมั่นใจต่อตลาดท่องเที่ยวในปีนี้อย่างเต็มที่ (Yim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น