การก่อสร้างโครงการชลประทานสําคัญของจีนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
 การเผยแพร่:2023-02-28 16:38:10   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

โครงการชลประทานเขตเถิงชง มณฑลยุนนานของจีนเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ปัจจุบันจากโครงการชลประทานสำคัญทั้งหมด 150 โครงการ มี 93 โครงการได้เริ่มดําเนินการ

5 โครงการที่เริ่มใหม่ในปี 2023 ได้แก่ โครงการศูนย์กลางชลประทานเขตเหยาเจียผิงในมณฑลหูเป่ย โครงการอ่างเก็บน้ําภูเขาเฟิ่งหวงในมณฑลอานฮุย โครงการบําบัดลุ่มแม่น้ําหวายในมณฑลเหอหนัน โครงการความปลอดภัยของแหล่งน้ําเขตจินเหมินในมณฑลฝูเจี้ยน และโครงการชลประทานเขตเถิงชงในมณฑลยุนนาน

\

โครงการชลประทานเขตเถิงชงในมณฑลยุนนานซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการมียอดการลงทุนคิดเป็นมูลค่า 3,869 ล้านหยวน ระยะเวลาการก่อสร้าง 48 เดือน และพื้นที่ชลประทานตามที่ออกแบบเป็น 588,100 โหม่ว (หรือประมาณ 39,207 เอกตาร์) หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรน้ําในพื้นที่ชลประทาน สามารถประกันการใช้น้ำในเขตปลูกธัญพืช และการเพาะปลูกเกษตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ในพื้นที่ รวมทั้งประกันการใช้น้ำของตัวเมืองเถิงชง และหมู่บ้านต่างๆ ตามพื้นที่ชลประทานอีกด้วย

โครงการชลประทานสําคัญขนาดใหญ่มีความได้เปรียบในด้านดึงดูดการลงทุน มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ยาว และสามารถสร้างโอกาสการทำงานจํานวนมาก (Bo/Ldan/Zhou)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น