“จาซีเจียงชุน” ผู้แทนชาวทิเบตในสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
 การเผยแพร่:2023-02-28 16:54:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

จาซีเจียงชุน เป็นคนเผ่าลั่วปา และเป็นผู้แทนสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนสมัยที่ 13 และ 14 เขาเป็นข้าราชการในหมู่บ้านลาอี้ว์ของทิเบต และเป็นผู้แทนจากชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรน้อยมาก จาซีเจียงชุนให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาหมู่บ้านและการสืบทอดรวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าลั่วปามาโดยตลอด ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเขามีข้อเสนอกว่า 10 ประการ

\

จาซีเจียงชุนได้ทำการสำรวจวิจัยหลายรอบ เพื่อรับรู้สภาพการสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่าลั่วปา และอุปสรรคในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม เมื่อปี 2019 จาซีเจียงชุนได้เสนอต่อสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนว่า หวังว่าทางรัฐบาลจะเพิ่มมาตรการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรน้อยมาก เร่งใช้วิธีการที่ทันสมัยเพื่อเรียบเรียงและเก็บรักษาข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรน้อยมาก เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม

\

ระหว่างการประชุมสองสภาปี 2020 จาซีเจียงชุนได้เสนอให้เพิ่มการก่อสร้างด้านบุคลากร และวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการเปลี่ยนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยข้อเสนอของเขาได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนเขตการเกตรและเขตปศุสัตว์สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใกล้บ้าน

ปี 2021 จาซีเจียงชุนเริ่มดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาตำบลโต่วอี้ว์ชนเผ่าลั่วปา ควบตำแหน่งผู้ว่าตำบลอีกด้วย ปัจจุบันหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านในตำบลโต่วอี้ว์ชนเผ่าลั่วปา ต่างได้รับการสร้างสรรค์อย่างรอบด้าน ในหมู่บ้านมีไฟฟ้าและสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มั่นคง มีน้ำประปา และทางหลวง ชาวบ้านต่างมีชีวิตพอกินพอใช้ โดยในปี 2022 ที่ผ่านมา รายได้ต่อคนของตำบลดังกล่าวมากกว่า 26,000 หยวนต่อปี (Bo/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น