จีนเล็งสร้างชุมชนเชิงสาธิตที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 1,000 แห่งในปีนี้
 การเผยแพร่:2023-03-01 16:48:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนและสำนักงานคณะกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุแห่งชาติจีนออกประกาศว่าด้วยโครงการสร้างชุมชนเชิงสาธิตเป็นมิตรกับผู้สูงอายุระดับชาติปี 2023 โดยปีนี้จะสร้างชุมชน 1,000 แห่ง

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ทุกพื้นที่ควรปรับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต วิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และประการอื่นๆ รวม 6 ประการ รัฐบาลจะสนับสนุนทุกพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างชุมชน เป็นมิตรกับผู้สูงอายุระดับชาติ ยกระดับความสามารถด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกทางสภาพแวดล้อมในชุมชน เช่น พื้น ทางเดิน อุปกรณ์ในห้องสุขา ห้องอาบน้ำเพื่อลดความเสี่ยงการหกล้มหรืออุบัติเหตุ

\

นอกจากนี้จะสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขระดับท้องถิ่นสร้างศูนย์การพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนชุมชนก่อตั้งศูนย์การเรียนการสอนผู้สูงอายุหรือมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ดำเนินโครงการ “ช่วยเหลือส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ”

ช่วง “แผน 5 ปีฉบับที่ 14” ทั่วประเทศจะสร้างชุมชนเชิงสาธิตเป็นมิตรกับผู้สูงอายุเชิงสาธิต 5,000 แห่ง ถึงปลายปี 2035 ชุมชนในเมืองและชนบททั่วประเทศจะเข้าขั้นมาตรฐานชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกว่า 90% ของจีนจะอยู่ที่บ้านหรืออาศัยชุมชน ปีหลังๆ นี้ ทุกพื้นที่เร่งสร้าง “ศูนย์บริการผู้สูงอายุทุกรัศมี 15 นาที” เพื่อบริการด้านอาหาร การรักษาพยาบาล การบำบัดฟื้นฟู การดูแลในชีวิตประจำวัน ถึงที่บ้าน

\

อำเภอต้าจู๋ มณฑลเสฉวน ส่งเสริมโครงการบริการผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเต็มกำลัง สร้าง “ศูนย์บริการผู้สูงอายุทุกรัศมี15 นาที” อย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดศูนย์บริการผู้สูงอายุ นำเสนอการดูแลช่วงกลางวัน ตลอดวัน และการบริการถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบ

ที่มณฑลเจียงซู ปีนี้จะปรับปรุงพื้นรวมตัวผู้สูงอายุที่ให้เป็นหมู่บ้านเชิงสาธิต 1,000 แห่ง ที่ตำบลหลงถัน เมืองหนานจิง มีการเช่าบ้านพัก มาเปิดจุดรวมตัวผู้สูงอายุ

หลิว ชิ่งเหวิน ชาวหมู่บ้านไท่ผิง ตำบลหลงถัน เมืองหนานจิง ระบุว่า ที่บ้านคนน้อย กินคนเดียว ที่จุดรวมตัวผู้สูงอายุ เรามาชุมนุมกัน กินด้วยกันอย่างสนุกสนาน ผู้สูงอายุอย่างเราได้รับการดูแลอย่างดี การกินดีขึ้น สภาพจิตใจก็ดีขึ้นด้วย

ช่วง “แผน 5 ปีฉบับที่ 14” จีนจะมุ่งส่งเสริมเครือข่ายบริการผู้สูงอายุระดับตำบล (หมู่บ้าน) และระดับชุมชนเมือง-ชนบท ถึงปลายปี 2025 จะบริการผู้สูงอายุถึงบ้านได้ครอบคลุมขึ้น เช่น บริการช่วยกินอาหาร ช่วยรักษาพยาบาล ช่วยอาบน้ำ และในเบื้องต้นตั้งเป้าสร้าง “ศูนย์บริการผู้สูงอายุทุกรัศมี15 นาที” ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (Ying/LING/SUN)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น