จีนเข้าสู่ปีที่ 3 ของมาตรการ “10 ปีห้ามจับปลาในแม่น้ำแยงซี”
 การเผยแพร่:2023-03-01 16:52:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:China News

\

เว็บไซต์ไชน่านิวส์รายงานว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการบังคับใช้คำสั่งห้ามจับปลาในแม่น้ำแยงซีเป็นเวลา 10 ปีของจีน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023หน่วยงานหลายแห่งของเมืองหนานจิงร่วมกันแจ้งว่า มีแผนจะส่งสริมผลขั้นต้นจากการห้ามจับปลาและการควบคุมจำนวนชาวประมง ด้วยการจัดการปฏิบัติการ “คุ้มครองปลาในฤดูใบไม้ผลิ” เป็นเวลา 3 เดือน

\

ตั้งแต่ปี 2020 การห้ามจับปลาและการลดจำนวนชาวประมงในลุ่มแม่น้ำแยงซีของเมืองหนานจิงประสบผลอย่างมาก โดยสามารถเห็นโลมาไร้ครีบแม่น้ำแยงซีปรากฎขึ้นในส่วนหนานจิงของแม่น้ำแยงซีบ่อยขึ้น ซึ่งหมายความว่า การดำเนิน “10 ปีห้ามจับปลาในแม่น้ำแยงซี” ทำให้ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำฟื้นตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวประมงที่เปลี่ยนอาชีพนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ผลการหางานใหม่และการประกันทางสังคมของชาวประมงมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

\

เมื่อไม่มีการค้าขาย ก็จะไม่มีการทำลาย การปฏิบัติการครั้งนี้ยังมุ่งเน้นไปที่สถานที่สำคัญ เช่น ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อตัดห่วงโซ่การค้าขายของปลาที่จับได้อย่างผิดกฎหมายในแม่น้ำแยงซีโดยสิ้นเชิง

หลังจากการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายปี แนวคิด "ไม่จับปลาในน้ำ ไม่ขายในตลาด ร้านอาหารไม่ทำ และชาวบ้านไม่กิน" กำลังแทรกซึมในแนวคิดสังคมประชาชนจีน (Ying/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น