เศรษฐกิจจีนก้าวกระโดดสู่ระดับใหม่มูลค่า 121 ล้านล้านหยวน
 การเผยแพร่:2023-03-03 17:25:24   ดูความถี่:0 แหล่ง: CMG

\

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยแพร่แถลงการณ์สถิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนในปี 2022 แสดงว่า ในปี 2022 จีดีพีอยู่ที่ 121.0207 ล้านล้านหยวน ถือว่าตัวแปรเศรษฐกิจในเชิงมวลรวมได้ก้าวกระโดดสู่ระดับใหม่ที่มูลค่า 121 ล้านล้านหยวนแล้ว ในจำนวนนี้ มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิคิดเป็น 7.3% ของจีดีพี มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิเป็น 39.9% และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิอยู่ที่ 52.8% ส่วนจีดีพีต่อหัวอยู่ที่ 85,698 หยวน

แถลงการณ์ยังระบุว่า จนถึงปลายปี 2022 อัตราการขยายตัวของตัวเมืองอยู่ที่ 65.22% รายได้ส่วนบุคคลสุทธิอยู่ที่ 36,883 หยวน (Yim/Chu/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น