เภสัชกรที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนฯจีนให้บริการดูแลสุขภาพชาวบ้านเต็มศักยภาพ
 การเผยแพร่:2023-03-03 17:28:16   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

นางจาง ไห่โอว เป็นเภสัชกรของร้านยาไป๋ถ่าซื่อในกรุงปักกิ่ง   ปีนี้  เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

ตลอดการทำงานในร้านยาไป๋ถ่าซื่อ เป็นเวลากว่า 10 ปี นางจาง ไห่โอว ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ซื้ออย่างละเอียดถูกต้อง   หากพบผู้ป่วยใดใช้ยาไม่ถูกอาการหรือผิดวิธีใช้  จะแนะให้ผู้ป่วยเปลี่ยนยาหรือหยุดใช้ยาทันที  พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยไปหาหมอที่โรงพยาบาล เพื่อให้หมอช่วยตรวจวินิจฉัย

นางจาง ไห่โอวและเพื่อนร่วมงานยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพในชุมชนใกล้ร้านยา    เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค  และการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ชาวบ้าน  

นางจาง ไห่โอว บอกว่า  ในฐานะเภสัชกรต้องศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอด   เพราะมียาออกมาใหม่อย่างต่อเนื่อง  ต้องเรียนรู้ตลอดจึงสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย

เธอกล่าวว่า “นอกจากทำงานหน้าร้าน  เภสัชกรในร้านยาต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ด้านเภสัชวิทยาเป็นประจำ ต้องอัปเดตความรู้ด้านเภสัชตลอด   เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ลูกค้า”  

นางจาง ไห่โอวยังบอกด้วยว่า  ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนประจำปีนี้ จะมีข้อเสนอให้รวมร้านยาเข้าอยู่ในระบบประกันสุขภาพและบริการดูแลสุขภาพประชาชน    พร้อมทั้งส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน (yim/cai)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น