เปิดประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 8 วันครึ่ง 
 การเผยแพร่:2023-03-06 15:39:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 4 มีนาคม  การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1ได้จัดงานแถลงข่าวที่มหาศาลาประชาชน ณ กรุงปักกิ่ง  โฆษกของที่ประชุมได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทั้งจีนและต่างชาติเกี่ยวกับวาระการประชุมและงานที่เกี่ยวข้องของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน  โดยระบุว่า  สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 มีสมาชิก 2,977 คน  จะเปิดการประชุมครั้งแรกในเช้าวันที่ 5 มีนาคมนี้  และจะปิดประชุมในเช้าวันที่ 13 มีนาคม รวมเป็นเวลา 8 วันครึ่ง การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ 9 ประการ  ได้แก่  1)พิจารณาตรวจสอบรายงานว่าด้วยการปฏิบัติงานของรัฐบาล 2)พิจารณาตรวจสอบรายงานว่าด้วยแผนการทำงานกับฉบับร่าง  3)พิจารณาตรวจสอบรายงานว่าด้วยงบประมาณกับฉบับร่าง  4)พิจารณาตรวจสอบญัตติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายว่าด้วยการบัญญัติกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนยื่นให้พิจารณา  5)พิจารณาตรวจสอบรายงานว่าด้วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน  6)พิจารณาตรวจสอบรายงานว่าด้วยการปฏิบัติงานของศาลประชาชนสูงสุด  7)พิจารณาตรวจสอบรายงานว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด  8)พิจารณาตรวจสอบสูตรการปฏิรูปองค์กรคณะรัฐมนตรี  และ9)เลือกตั้งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรรัฐบาล(YIM/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น