แถลงข่าวจัดการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนชุดที่ 14
 การเผยแพร่:2023-03-06 15:40:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 ที่มหาศาลาประชาชนของกรุงปักกิ่ง ได้จัดงานแถลงข่าวการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนชุดที่ 14 นายกัว เว่ยหมิน โฆษกการประชุมฯประกาศว่า การประชุมครั้งที่ 1 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนชุดที่ 14 จะเปิดประชุมที่มหาศาลาประชาชนในเวลา 15.00 น. วันที่ 4 มี.ค. และจะปิดประชุมในเวลาตอนบ่ายวันที่ 11 มี.ค.  โดยมีวาระการประชุม 7.5 วัน

มีวาระการประชุมสำคัญ คือ รับฟังและตรวจสอบรายงานว่าด้วยการทำงานของคณะกรรมการประจำของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนและรายงานเกี่ยวกับการยื่นญัตติ เข้าฟังการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนชุดที่ 14 รับฟังและอภิปรายรายงานว่าด้วยการทำงานของรัฐบาลและรายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตรวจสอบและลงมติผ่านร่างฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน มติและรายงานของการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนชุดที่ 14 รวมถึงมติการเมืองเป็นต้น เลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการ และกรรมการประจำของคณะกรรมการทั่วประเทศจีนชุดที่ 14 ของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน (Zhou/Dan/Yim)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น