สื่อ ฮ่าวเฟิย สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) เสนอให้ดำเนินการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แบบครอบคลุมในพื้นที่อ่างเก็บน้ำสามผา
 การเผยแพร่:2023-03-10 15:54:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ในช่วงการประชุมสองสภา สื่อ ฮ่าวเฟิย สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC)  นักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีสีเขียวและอัจฉริยะฉงชิ่ง ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเห็นว่า ภายใต้คำนโยบายที่เป็นแนวทางอนุรักษ์ เช่น กฎหมายคุ้มครองแม่น้ำแยงซี การดำเนินการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศและเศรษฐกิจของพื้นที่อ่างเก็บน้ำสามผาอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน แร่ธาตุ การไหลของน้ำ ป่าไม้ ฯลฯ และสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่อ่างเก็บน้ำสามผา มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสูงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำสามผา และนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์น้ำของประเทศ

เขาเสนอว่า พื้นที่อ่างเก็บน้ำสามผาควรใช้เป็นเป้าหมายการวิจัย โดยใช้การสำรวจระยะไกล การศึกษาวิจัยสุ่มตัวอย่างในภาคสนาม การวิเคราะห์ภายในอาคาร และการรวมข้อมูลประวัติและวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุม การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรน้ำและสภาพแวดล้อมของน้ำ หน้าที่ของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและมนุษย์ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำ จัดทำฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติและภูมิหลังทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำสามผา เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่อ่างเก็บน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน (Ying/Patt/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น