สี จิ้นผิงได้เสียงสนับสนุนเต็มจำนวนเป็นประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการทหารกลางแห่งชาติจีน
 การเผยแพร่:2023-03-10 17:30:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เวลา 9.00 น.วันที่ 10 มีนาคม การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ในมหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง โดยนายสี จินผิงได้รับเสียงสนับสนุนเห็นชอบทั้งหมดในเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งชาติและประธานคณะกรรมการทหารกลางแห่งชาติจีน

ในการประชุมวันเดียวกันนั้น นายเจ้า เล่อจี้ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการประจำของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 และนายหัน เจิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานาธิบดีจีน

ทังนี้ การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติแผนงานปฏิรูปของคณะรัฐมนตรีด้วย

ในวันเดียวกัน นายสี จิ้นผิง ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เป็นประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางได้กล่าวคำปฏิญาณสาบานตนต่อรัฐธรรมนูญ นายเจ้า เล่อจี้ ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานคณะกรรมการประจำการของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ นายหัน เจิ้งได้รับเลือกใหม่เป็นรองประธานาธิบดีจีน อีกทั้งรองประธานและเลขาธิการของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ต่างได้กล่าวปฏิญาณสาบานตนต่อรัฐธรรมนูญเช่นกัน(Yim/kt/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น