【ไปเดิน “ถนน” คนเดินที่กวางสีกันเถอะ】เมืองเก่าหนานหนิง•เขตถนนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถนนสามสายสองตรอกซอย
 การเผยแพร่:2023-03-15 16:38:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:BBRTV

\

\

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหนานหนิงมลฑลกวางสี"ถนนสามสายและสองตรอกซอย" หมายถึงถนนซิ่งหนิง ถนนเหรินหมินและถนนเจี่ยฟ่างเป็นถนนสามสาย และตรอกซอยโบราณสองแห่งคือตรอกจินซือ ตรอกหยินซือ ซึ่งหมายถึงสิงโตเงินและสิงโตทอง โดยถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง และในเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2018 "ถนนสามสายและสองตรอกซอย"ที่ผ่านกาลเวลาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานก็ได้มีการบูรณะอีกครั้ง และได้ปรากฏออกสู่สายตาของผู้คนอีกครั้ง หากมาเยือนที่นี่จะมีความรู้สึกเหมือนได้ผ่าน"อุโมงค์เวลา" กลับมายลโฉมสถาปัตยกรรมกำแพง กระเบื้อง อิฐดินเผาโบราณ การเดินเล่นอยู่บนถนนโบราณที่ปูด้วยแผ่นหินที่ทอดยาว ทำให้รู้สึกราวได้เดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตอันยาวนานของเมืองหย่งเฉิง 

\

\

ตอนนี้  "ถนนสามสายและสองตรอกซอย" กลายเป็น “สถานที่อันโด่งดังในโลกออนไลน์” ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยี่ยมชมและเช็คอิน ในเวลาพลบค่ำ ความเก่าแก่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารฉีโหลวผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ท่ามกลางที่แห่งนี้ก็จะสัมผัสดื่มด่ำไปกับบรรยากาศพื้นเมืองและวิวสวยในยามค่ำคืน สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนของหนานหนิงในอดีต

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น