นักบินอวกาศยานเสินโจว-15 จะกลับสู่โลกมิ.ย.นี้
 การเผยแพร่:2023-03-16 16:23:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สำนักงานวิศวกรรมการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ของจีนเผยว่า  ปัจจุบัน สถานีอวกาศจีนได้สร้างแล้วเสร็จอย่างรอบด้าน และได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการประยุกต์ใช้และการพัฒนา  นักบินอวกาศจีนยานเสินโจว -15 ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานีอวกาศจีนจะกลับสู่โลกในเดือนมิถุนายนนี้

ตามกำหนดการ  ปีนี้  จีนยังจะปล่อยยานอวกาศขนส่งสัมภาระเทียนโจว-6  ยานอวกาศพร้อมมนุษย์เสินโจว-16  และยานอวกาศพร้อมมนุษย์เสินโจว-17 ตามลำดับ  ขณะนี้  ยานอวกาศขนส่งสัมภาระเทียนโจว-6 ถูกขนส่งไปยังฐานปล่อยการบินอวกาศเหวินชาง  บนเกาะไห่หนานแล้ว  และจะถูกปล่อยในเดือนพฤษภาคมนี้    นักบินอวกาศจีนที่จะปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศจีนอีก 2 ชุดได้คัดเลือกออกมาแล้ว  และกำลังรับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมไปปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศจีน

\

นอกจากนี้   โครงการสาธิตระหว่างสำนักงานวิศวกรรมการบินอวกาศจีนกับกรมอวกาศชั้นนอกของสหประชาชาติจะเริ่มดำเนินการในปีนี้ด้วย

อนึ่ง  ปีนี้  จีนยังคงเดินหน้าโครงการสำรวจดวงจันทร์พร้อมมนุษย์ต่อไป (YIM/ZHOU/LIDANDAN)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ