กองทัพจีนออกเดินทางเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารกับกัมพูชา
 การเผยแพร่:2023-03-17 16:51:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 16 มีนาคม กองทัพจีนออกเดินทางไปยังกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารจีน-กัมพูชา

การฝึกซ้อมร่วมทางทหารระหว่างจีน-กัมพูชา ครั้งที่ 5 มีชื่อรหัสว่า “มังกรทอง-2023” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 8 เมษายน  ทหารกว่า 3,000 นายจากกองทัพทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้

\

การฝึกซ้อมในปีนี้จะเน้นไปที่การฝึกซ้อมร่วมเพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมงานสำคัญ งานด้านมนุษยธรรม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

การฝึกซ้อมดังกล่าวมีเป้าประสงค์ที่จะกระชับและยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้านระหว่างทั้งสองประเทศ เพิ่มความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกัน และขยายการแลกเปลี่ยนทางทหาร ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพทั้งสองประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายและการดำเนินความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (yim/cai)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น