จีนพิมพ์ออกหนังสือเวียน “แผนปฏิรูปองค์กรของพรรคฯและรัฐบาล”
 การเผยแพร่:2023-03-17 16:56:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนจัดพิมพ์เนื้อหา “แผนปฏิรูปองค์กรของพรรคฯและรัฐบาล” และออกหนังสือเวียนสั่งการให้หน่วยงานในท้องที่ต่างๆปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

ตั้งแต่การประชุมสมัชชาฯ 18 เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนถือการปฏิรูปองค์กรของพรรคฯและรัฐบาลเป็นภาระหน้าที่สำคัญ เพื่อผลักดันระบบบริหารประเทศและความสามารถการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย จึงมีการดำเนินการปฏิรูปองค์กรของพรรคฯและรัฐเชิงลึก ให้การทำงานขององค์กรของพรรคฯและรัฐบาลมีระบบระเบียบมากขึ้นและปรับปรุงใหม่ในภาพรวม

เมื่อเผชิญกับบทบาทหน้าที่ใหม่แห่งยุคสมัย การจัดวางองค์กรของพรรคฯและรัฐบาลแต่เดิม ไม่สามารถสอดคล้องกับความต้องการในการสร้างประเทศให้มีความทันสมัยแบบสังคมนิยมอย่างทั่วด้านและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน จึงต้องมีการปฏิรูปลงลึกต่อไป

ดังนั้น เป้าหมายสำคัญในตอนนี้คือ สร้างระบบดำเนินงานขององค์กรทั้งพรรคฯและรัฐบาล ให้มีความสมบูรณ์แบบตามหลักวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น