สนามผลิตกำลังไฟฟ้าพลังลมสูงที่สุดในโลกดำเนินการผลิตราบรื่น
 การเผยแพร่:2023-03-20 15:37:16   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม สนามผลิตกำลังไฟฟ้าด้วยพลังงานลมชัวเหม่ยเจ๋อกู่ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งเป็นสนามผลิตไฟฟ้าที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงเป็นที่สุดของโลกประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 100 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยความราบรื่นดี นับตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานอย่างทั่วด้านเมื่อปลายปี 2021 เป็นต้นมา

\

อนึ่ง สนามผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเจ๋อกู่ อำเภอชัวเหม่ย เมืองซานหนาน ตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัย เป็นโครงการกำเนิดไฟฟ้าพลังลมแห่งแรกในเครือข่ายการผลิตไฟฟ้าของทิเบต มีกำลังผลิตทั้งสิ้น 22 เมกะวัตต์ ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 5,000-5,200 เมตร

ทั้งนี้ เขตทิเบตของจีนจะสร้างฐานพลังงานสะอาด 5 ประเภท โดยอาศัยพลังน้ำ ลม และแสงอาทิตย์เป็นหลัก เมื่อปี 2022 ได้เพิ่มการติดตั้งโซลาเซลล์อีก 120 ล้านกิโลวัตต์ รวมเป็นกว่า 700 ล้านกิโลวัตต์ ทำให้กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนได้เป็นกว่า 1,200 ล้านกิโลวัตต์ อนึ่ง อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ได้กลายเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมการผลิตที่มีกำลังแข่งขันมากที่สุดในขณะนี้ (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ