นโยบายการคลังที่แข็งขัน จะขยายการลงทุนสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
 การเผยแพร่:2023-03-20 15:59:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายเซี่ย เซียนเต๋อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจีนกล่าวว่า จีนจะผลักดันเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเติบโตอย่างสมเหตุสมผล

นายเซี่ย เซียนเต๋อกล่าวว่า จีนมีความได้เปรียบทางตลาดขนาดใหญ่และศักยภาพความต้องการที่ใหญ่หลวง ฉะนั้น ต้องแสดงความได้เปรียบด้านศักยภาพ ขยายความต้องการภายในประเทศ ขณะเดียวกัน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงของตนเอง สนับสนุนเร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความทันสมัย นอกจากนี้ ยืนหยัดการร่วมสร้างและร่วมใช้ ส่งเสริมให้ประสานงานการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท เพิ่มการถ่ายโอนการชำระจากรัฐบาลกลางไปสู่ท้องถิ่น

นายเซี่ย เซียนเต๋อยังกล่าวว่า ปีนี้ นโยบายการคลังจะมุ่งเน้นการยกประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นของนโยบายการคลัง ที่ว่าจะยกประสิทธิภาพให้สูงขึ้นคือยกประสิทธิภาพการทำงาน อันจะรวมถึงการปรับปรุงนโยบายพิเศษด้านภาษีให้มีความสมบูรณ์แบบ ปรับปรุงโครงสร้างรายจ่ายการคลังให้ดีขึ้น นำพาให้ทั่วทั้งสังคมมีการลงทุนมากขึ้นและส่งเสริมการบริโภค (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ