โฉมใหม่ของแม่น้ำฮวงโหของจีน
 การเผยแพร่:2023-03-23 16:52:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

แม่น้ำเหลืองหรือฮวงโหเป็นแม่น้ำสายใหญ่ทางตอนเหนือของจีน มีความยาวประมาณ  5,464 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของจีน  แม่น้ำเหลืองเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญที่สุดของอารยธรรมจีน ชาวจีนเรียกว่า "เป็นแม่ของบรรดาแม่น้ำ" แม่น้ำเหลืองยังเป็นระเบียงนิเวศวิทยาธรรมชาติที่เชื่อมต่อ 9 มณฑลของจีน และเป็นปราการรักษาความปลอดภัยทางนิเวศวิทยาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของประเทศจีนด้วย  ทุกวันนี้ มณฑลและเขตต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำเหลืองได้เสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำเหลืองอย่างรอบด้าน  ยืนหยัดในการอนุรักษ์นิเวศวิทยาเป็นอันดับต้นๆ และการพัฒนาสีเขียว เพื่อให้แม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำแห่งความสุขที่สร้างความสุขให้กับประชาชน (Bo/LR/Patt)

\

\

\

\


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น