โครงการชลประทานจีนเก็บน้ำมากกว่า 890,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
 การเผยแพร่:2023-03-23 16:55:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 22 มีนาคม เป็น "วันน้ำโลก" ครั้งที่ 31 เพื่อเป็นการระลึกถึง "วันน้ำโลก"   จีนได้กำหนดธีมของ "สัปดาห์น้ำจีน" ปีนี้เป็น  "บริหารน้ำตามกฎหมาย และร่วมกันอนุรักษณ์แม่น้ำ "  ปัจจุบัน ระบบนิเวศทางน้ำในจีนยังคงพัฒนาไปในทางที่ดี  และความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่จีนมีนโยบายตั้งหัวหน้าแห่งแม่น้ำและทะเลสาบ  มีการอพยพจากพื้นที่และฟื้นฟูชายฝั่งแม่น้ำแยงซีทั้งหมด 162 กิโลเมตร และมีกว่า 12 ล้านตารางเมตรที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่สีเขียว ระบบนิเวศของแม่น้ำแยงซีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การปกป้องแม่น้ำฮวงโห เป็นแผนการอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการฟื้นฟูความเจริญของประชาชาติจีน  "กฎหมายคุ้มครองแม่น้ำฮวงโห" จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน

เพื่อให้มีการส่งน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนจากแม่น้ำทางใต้ไปทางเหนือ อำเภอหยุ่นซี มณฑลหูเป่ย ซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่คุ้มครองแหล่งน้ำหลักของโครงการส่งน้ำจากใต้สู่เหนือได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด บนผืนน้ำสำคัญและบริเวณแหล่งน้ำสำคัญ ปัจจุบันคุณภาพของน้ำผิวดิน  37 แห่งมีผ่านมาตรฐานการตรวจสอบแล้ว 100% (Bo/Lei/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น