นิตยสารฉิวซื่อ ตีพิมพ์บทความสําคัญของเลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิง ที่มีชื่อบทความว่า "การส่งเสริมการสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาจําเป็นต้องจัดการความสัมพันธ์ที่สําคัญหลายประการ"
 การเผยแพร่:2023-11-17 15:32:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

นิตยสาร ฉิวซื่อ ฉบับที่ 22 ที่ตีพิมพ์ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้จะตีพิมพ์บทความสําคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่มีชื่อบทความว่า "การส่งเสริมการสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาจําเป็นต้องจัดการความสัมพันธ์ที่สําคัญหลายประการ"

บทความเน้นว่า ด้วยความก้าวหน้าอย่างลึกซึ้งของการปฏิบัติในการสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาในยุคใหม่ ความตระหนักถึงความสม่ำเสมอของการสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สรุปประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 10 ปีของยุคใหม่ วิเคราะห์สถานการณ์ใหม่และปัญหาใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ยังคงผลักดันการสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง และจำเป็นต้องถือแนวคิดอารยธรรมทางนิเวศวิทยาสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนในยุคใหม่เป็นคำชี้นำ เพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ที่สำคัญหลายประการอย่างถูกต้อง

บทความระบุว่า หนึ่ง การจัดการความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพสูงและการป้องกันระดับสูงอย่างถูกต้อง สองคือ การจัดการกับความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสำคัญและการประสานงานร่วมกันอย่างถูกต้อง สามคือ การจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูธรรมชาติและการฟื้นฟูเทียมอย่างถูกต้อง สี่คือ การจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อจํากัดภายนอกและแรงผลักดันภายในอย่างถูกต้อง และห้าคือการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างคำมั่นและการกระทำด้วยตนเองเกี่ยวกับ "คาร์บอนคู่" ( คาร์บอนสูงสุด และความเป็นกลางของคาร์บอน )  อย่างถูกต้อง (Ying/kt/cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น