บทวิเคราะห์: จีนชี้รายงานชิ้นนี้พิสูจน์ว่า สหรัฐฯ เป็นความท้าทายอย่างมากต่อการค้าโลก
 การเผยแพร่:2024-02-27 16:39:40   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประกาศ “รายงานเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของจีนในการเข้าร่วมองค์การการค้าโลกประจำปี 2023” โดยสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธผลสำเร็จของจีนในการปฏิบัติตามข้อตกลง พร้อมว่าร้าย ระบอบและนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนนำมาซึ่งความท้าทายอย่างมากต่อการค้าโลก

สหรัฐฯ มองข้ามมาตรการและความก้าวหน้าอันใหญ่หลวงของจีนในการปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างเต็มที่ ซึ่งถือว่าไม่น่าเชื่อถือแม้แต่นิดเดียว

ในรอบปี 2023 ปีเดียว จีนเป็นประเทศกำลังพัฒนารายใหญ่ประเทศแรกที่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยเงินอุดหนุนด้านการประมงเป็นผู้นำการเจรจาเกี่ยวกับบทข้อตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้เสร็จสิ้น และส่งเสริมให้องค์การการค้าโลกเสร็จสิ้นการเจรจาเกี่ยวกับกฎการค้าดิจิทัลระดับโลกบางประการ ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากทุกฝ่าย

นับตั้งแต่เข้าร่วมองค์การการค้าโลก ระดับภาษีโดยรวมของจีนได้ลดลงจาก 15.3% ในปี 2001 เหลือ 7.3% ในปี 2023 ระดับภาษีศุลกากรเฉลี่ยสำหรับสินค้าเกษตรต่ำกว่าระดับภาษีของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาอื่นๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้จีนได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการเข้าร่วมองค์การการค้าโลก ที่ยกเลิกโควตานำเข้า ใบอนุญาตนำเข้า การประกวดราคาพิเศษ และมาตรการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรอย่างสิ้นเชิง

ดังที่ดร.เอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกกล่าว ขณะปกป้องสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตน จีนสามารถคิดและจัดการกับปัญหาต่างๆ จากมุมมองของสมาชิกทั้งหมด และส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการเจรจาอื่นๆ ขององค์การการค้าโลก เพื่อให้บรรลุผลเชิงบวก

Bo/Ldan/Zhou


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น