จีนประกาศกำหนดการประชุมครั้งที่ 2 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน รวม 7 รายการ
 การเผยแพร่:2024-03-04 17:04:12   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

เช้าวันที่ 4 มีนาคม การประชุมครั้งที่ 2 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้จัดการประชุมเตรียมงาน ผ่านกำหนดการของการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณารายงานกิจการงานของรัฐบาล

2. พิจารณาสภาพการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจประชาชาติประจำปี 2023 ตลอดจนรายงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2024 ฉบับร่างและร่างแผนพัฒนาฯ

3. พิจารณาสภาพการปฏิบัติงบประมาณทั้งคณะกรรมการกลางและท้องถิ่นประจำปี 2023 พิจารณารายงานร่างงบประมาณฯ ประจำปี 2024 และร่างงบประมาณฯ ประจำปี 2024

4. พิจารณามติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจัดการของคณะรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นขอโดยคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

5. พิจารณารายงานกิจการงานของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

6. พิจารณารายงานกิจการงานของศาลประชาชนสูงสุด

7.พิจารณารายงานกิจการงานของอัยการประชาชนสูงสุด

Bo/Ping/Cui


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น