"นายแพทย์โบราณวัตถุ" จากสถาบันวิจัยหยุนกั่ง
 การเผยแพร่:2024-03-05 16:32:40   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ถ้ำหินหยุนกั่งในเมืองต้าถงมณฑลซานซีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปี ปัจจุบันยังมีรูปปั้นขนาดใหญ่และขนาดเล็กกว่า 59,000 รูป เป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมและศิลปะที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนกับต่างประเทศ วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยจีน วัฒนธรรมที่ราบภาคกลางตลอดจนศิลปะทางพุทธศาสนาและศิลปะการแกะสลักหิน

ทีมงาน "นายแพทย์โบราณวัตถุ" ของสถาบันวิจัยหยุนกั่งได้ดูแลรักษาถ้ำหินด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดตั้งห้องเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  การอนุรักษ์ฟื้นฟูโบราณวัตถุ เป็นต้น เสริมการวิจัยและอนุรักษ์ถ้ำหินหยุนกั่ง ปีหลังๆ มานี้ การเก็บข้อมูลดิจิทัลมีมากขึ้น ทำให้"นายแพทย์โบราณวัตถุ"มีความรู้เกี่ยวกับสภาพของถ้ำหินอย่างรอบด้าน ช่วยงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณวัตถุได้เป็นอย่างดี

ถ้ำหินหยุนกั่งที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน กำลังแสดงให้เห็นมนต์เสน่ห์ที่มีเอกลักณ์อย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลอย่างละเอียดของ "นายแพทย์โบราณวัตถุ"

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น