ชมมิวทัศน์สวนปลูกต้นชาของเขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2024-03-06 16:54:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

\

ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ชาวบ้านจากอำเภอปกครองตนเองชนเผ่าเย้า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีเข่าสู่ช่วงที่เร่งเก็บใบชาของต้นปี

\

\

(Ying/Zi/Lei)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น