เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 5% ในปีนี้คือใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 การเผยแพร่:2024-03-07 17:04:39   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

การประชุมครั้งที่ 2 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ได้จัดการประชุมแถลงข่าวในห้องแถลงข่าวของโรงแรมศูนย์มีเดียเซ็นเตอร์ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 มีนาคม 2024 ผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการปฏิรูปการพัฒนา งบประมาณการคลัง นโยบายการเงิน ธุรกิจ หลักทรัพย์ทางการเงิน ฯลฯ

\

นายเจิ้ง ซานเจี๋ย ผู้อํานวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกล่าวว่า ปีนี้กําหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนประมาณ 5% ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว สอดคล้องกับข้อกําหนดประจําปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14  โดยตรงให้สอดคล้องกับศักยภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส่วนมาก และเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ด้วยความพยายามอย่างสุดความสามารถได้

ying/kt/cui


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น