จีนมีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งสิ้น 300 ฉบับ
 การเผยแพร่:2024-03-08 15:11:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้รายงานผลปฏิบัติงานระบุว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณากฎหมาย 34 ฉบับ และได้อนุมัติเห็นชอบ 21 ฉบับ รวมถึงการร่างกฎหมาย 6 ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม 8 ฉบับ และมีข้อตกลงเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญ 7 ประการ อนุมัติผ่านหรือเข้าร่วมอนุสัญญาและข้อตกลงสำคัญ 10 ประการ ปัจจุบัน จีนมีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้รวม 300 ฉบับ (Yim/Cui/Sun)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น