“ปัญญาประดิษฐ์+” ถูกบันทึกในรายงานกิจการงานรัฐบาลเป็นครั้งแรก
 การเผยแพร่:2024-03-11 16:37:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

รายงานกิจการงานรัฐบาลในการประชุมสองสภาปีนี้ มีคำใหม่ที่ดึงดูดความสนใจ นั่นก็คือ “เอไอ+” สิ่งที่น่าสนใจคือ นี่เป็นครั้งแรกที่คำว่า “เอไอ+” ถูกเขียนเข้าไปในรายงานกิจการของรัฐบาล

เวลาพูดถึงนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างผลงานใหม่ในรายงานกิจการของรัฐบาล ได้ยืนยันการจัดการเทคโนโลยีสำคัญให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะผลงานในด้านเอไอ เทคโนโลยีควอนตัมและการประดิษฐ์คิดสร้างอื่นๆ เมื่อพูดถึงการผลักดันการสร้างระบบอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยและเร่งการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ รายงานระบุว่าต้องวิจัยและประยุกต์ใช้บิ๊กเดต้าและเอไอให้มากขึ้น ดำเนินการ “เอไอ+” มีขึ้นให้มีกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีกำลังแข่งขันทางสากล

นายเว่ย ขั่ย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอไอ  สถาบันวิจัยสารสนเทศและโทรคมนาคมจีนกล่าวว่าถึงเวลาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เป็นช่วงผลักดันให้แขนงงานต่างๆ มีความเป็นแบบดิจิทัล ต่อไปเป็นช่วงเอไอ ปัจจุบัน “เอไอ+”กำลังดีเป็นโอกาสที่ดีมาก

Bo/Ping/Cai


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น