ยอดการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ของจีนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 8.1% และ 11.1%
 การเผยแพร่:2024-03-12 16:29:46   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

สมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนระบุว่าในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ จีนผลิตรถยนต์ 3,919,000 คัน และจำหน่าย 4,026,000 คัน คิดเป็นอัตราเติบโต  8.1% และ 11.1%

นายเฉิน ซื่อหวา รองเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่าเดือนกุมภาพันธ์มีวันหยุดเทศกาลตรุษจีนทำให้วันทำงานลดน้อยลง แต่กระตุ้นให้มีความต้องการซื้อรถมากขึ้น ยอดการผลิตและการจำหน่ายลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ยอดการผลิตและการจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 1,506,000 คันและ 1,584,000 คัน ลดลง 37.5% และ 35.1% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม หรือลดลง 25.9% และ 19.9%  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ การผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนมีจำนวน 1,252,000 คันและ 1,207,000 คัน เพิ่มขึ้น 28.2% และ 29.4% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็น 30% ของตลาดรถยนต์

Bo/Ping/Cai


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น