เกาะแห่งลิงสายพันธุ์ Macaca มณฑลไห่หนัน
 การเผยแพร่:2024-03-13 16:22:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

คาบสมุทรหนันวาน อำเภอหลิงสุ่ย มณฑลไห่หนัน เป็นเขตอนุรักษ์ลิงป่าสายพันธุ์ Macaca แบบเกาะแห่งเดียวในโลก โดยบนเกาะแห่งนี้มีพืชต่างๆ เกือบ 400 ชนิด และมีสัตว์ต่างๆ เกือบ 100 ชนิด และมีลิงป่าสายพันธุ์ Macaca กว่า 2,500 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ระดับชาติของจีน เกาะนี้จึงได้ชื่อว่า “เกาะลิง” (Bo/Ldan)

\

\

\

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น