อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของซินเจียงใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสูง
 การเผยแพร่:2024-03-18 16:42:20   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

การปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่สำคัญของเขตปกครองตนเองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียงของจีน เป็นเสมือนกระดูกสันหลังของเขตซินเจียง หลายปีมานี้ เขตซินเจียงทุ่มเทกำลังพัฒนาการปศุสัตว์อัจฉริยะ การปศุสัตว์ดิจิทัล เร่งผลักดันการปศุสัตว์ให้พัฒนาด้วยคุณภาพสูงให้เร็วขึ้น

ในพื้นที่ฮาเอ่อร์ฮาเท่อ เขตปกครองตนเองชนเผ่ามองโกลในเขตซินเจียง ฝูงวัว ฝูงแพะและฝูงม้าของครอบครัวนายไฉเหริน ชาวปุศสัตว์ท้องถิ่นกำลังเริ่มอพยพในทุ่งหญ้า สำหรับปีนี้นายไฉเหรินได้จัดให้แพะเด็กและแพะที่กำลังท้องสวมใส่ “เสื้อแพะ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ “เสื้อแพะ” เหล่านี้สร้างด้วยวัสดุ polyethylene ระดับความหนาแน่นสูงมาก สามารถทำให้อุณหภูมิของแพะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก 3 - 5 องศาเซลเซียส

ปีนี้เทคโนโลยีแผ่นชิปและแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในฝูงปศุสัตว์เดินทางเคลื่อนย้ายอพยพ ที่หมู่บ้านอูหลันปู้หลู่เค่อ อำเภอเหอจิ้ง นายหนีหมั่น ชาวปศุสัตว์ท้องถิ่นได้ใส่ “ตุ้มหู” สีส้มให้กับลูกแพะทุกตัว ซึ่ง “ตุ้มหู” ดังกล่าวมีแผ่นชิปพิเศษ ถ้าใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนรหัส QR Code บน “ตุ้มหู” ก็สามารถรับทราบข้อมูลการเกิดและการรับวัคซีนป้องกันโรคระบาดของแพะแต่ละตัว นอกจากนี้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นรูปธรรมในกระบวนการอพยพของฝูงแพะก็สามารถรวบรวมผ่านแผ่นชิปแล้วส่งไปให้แพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าของหน่วยงานเกษตรกรรมได้อย่างทันท่วงที

ในปี 2023 ยอดมูลค่าของอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะและแกะในเขตซินเจียงมากถึง 44,000 ล้านหยวน ขยายตัว 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้แล้ว อุตสาหกรรมการเลี้ยงม้าพันธุ์อีหลี และการเลี้ยงวัวสีน้ำตาลพันธุ์ซินเจียง ต่างมียอดมูลค่าเกินหมื่นล้านหยวน

LFboyz


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น