การส่งออก “3 สิ่งใหม่” กลายเป็นจุดเติบโตที่สำคัญสำหรับการค้ากับต่างประเทศของเขตกว่างซี
 การเผยแพร่:2024-03-19 16:21:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ผลิตภัณฑ์ “3 สิ่งใหม่” หมายถึงผลิตภัณฑ์สีเขียวและคาร์บอนต่ำที่มีรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า แบตเตอร์รี่ลีเธียม และแบตเตอร์รี่พลังงานแสงอาทิตย์

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ การส่งออกผลิตภัณฑ์ “3 สิ่งใหม่” เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นจุดเติบโตที่สำคัญสำหรับการค้ากับต่างประเทศของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีน สถิติทางการแสดงว่ายอดมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ “3 สิ่งใหม่” ของเขตกว่างซีในปี 2023 มากเป็น 15,570 ล้านหยวน ขยายตัว 1.9 เท่า ขับเคลื่อนการส่งออกของเขตกว่างซีให้เติบโต 2.8% โดยการส่งออกรถพลังงานไฟฟ้ามีมูลค่ารวม 6,180 ล้านหยวน เติบโตถึง 8.8 เท่า

การส่งออกผลิตภัณฑ์ “3 สิ่งใหม่” ของเขตกว่างซีดำเนินการโดยวิสาหกิจเอกชนกับวิสาหกิจทุนต่างชาติเป็นหลัก สหภาพยุโรป อาเซียนและอินเดียเป็นตลาดการส่งออกขนาดใหญ่ 3 อันดับแรก โดยรถพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดของสหภาพยุโรป ขณะที่แบตเตอรี่ลีเธียมส่งออกไปยังตลาดของอินเดียเป็นหลัก ส่วนแบตเตอร์รี่พลังงานแสดงอาทิตย์ส่งออกไปยังประเทศในอาเซียนเป็นหลัก

ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานศุลกากรของเมืองหนานนิง เมืองเอกของเขตกว่างซีระบุว่าจากเดิมที่เน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ “3 สิ่งเก่า” อันได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ มาเปลี่ยนให้เป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์ “3 สิ่งใหม่” ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างสินค้าส่งออกของเขตกว่างซีได้รับการปรับปรุงให้ดีในอีกขั้น การค้ากับต่างประเทศของเขตกว่างซีได้ยกระดับคุณภาพอย่างมั่นคง

LFBOYZ


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น