สภานิติบัญญัติเขตบริหารพิเศษฮ่องกงผ่านร่าง “มาตรากฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ”
 การเผยแพร่:2024-03-20 17:05:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 19 มีนาคม สภานิติบัญญัติเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ผ่านร่าง“มาตรากฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 89 เสียง สละสิทธิ์ 0 และคัดค้าน 0  โดยมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้หลังได้รับการลงนามของผู้ว่าการฯ และบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้ว

“มาตรากฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” จะปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดโดยกฎหมายพื้นฐานฮ่องกง การตกลงฉบับ “5·28” (28 พฤษภาคม) ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกง นับเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องด้านกลไกรักษาความมั่นคงแห่งชาติของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ทั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงมติชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ และแสดงให้เห็นบรรยากาศใหม่ที่รักชาติและรักฮ่องกงอย่างเต็มที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากชาวฮ่องกง ได้รับคำตอบทั้งหมด 13,489 ฉบับ ในนี้มี 98.6% แสดงความสนับสนุน

“มาตรากฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมศกนี้


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น