2 เดือนแรกปีนี้ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาคการเงินของจีนโต 10%
 การเผยแพร่:2024-03-22 10:33:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม แสดงว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2024 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาคการเงินของจีนเป็น 149,640 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของปีนี้ การลงทุนโดยตรงที่ไม่ใช่ภาคการเงินของกลุ่มวิสาหกิจจีนในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง มีมูลค่า  33,180 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี    มูลค่าโครงการที่รับเหมาในต่างประเทศอยู่ที่ 138,060 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี มูลค่าสัญญาที่ลงนามใหม่อยู่ที่ 191,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี  มูลค่าโครงการที่รับเหมาในประเทศรายทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง อยู่ที่ 111,420 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมูลค่าสัญญาที่ลงนามใหม่อยู่ที่ 162,860 ล้านหยวนต่อปี เพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Yim/Lei/Zi


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น